Przyjęcie spadku wprost przed zmianą ustawy

Czy zmiany przepisów prawa spadkowego wprowadzone 17 października 2015 poprawiają sytuację spadkobierców, którzy odziedziczyli długi na mocy starej ustawy? Czy w związku ze zmianą przepisów osoby, które odziedziczyły długi mogą skorzystać z ochrony nowej ustawy? Czy...