Dziedziczenie długów

Od 18 października 2015 obowiązują nowe przepisy spadkowe. Zmianę tą można śmiało nazwać rewolucją w prawie spadkowym. Nowe przepisy chronią przed dziedziczeniem długów i spłacaniem cudzych zobowiązań. Jeśli odziedziczyłeś spadek, a w nim mieszkanie, dom, samochód i … długi po dziadku, możesz spać spokojnie. Nowe przepisy chronią przed spłacaniem cudzych zobowiązań.

Odziedziczyłeś spadek?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie chroni przed wierzycielami!

Spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy do wysokości odziedziczonego majątku, ale komornik może się zainteresować nie tylko dziedziczonymi aktywami.

Przyjąłeś spadek?

Uwaga, nowość! Wykaz kontra spis inwentarza u komornika. Co lepsze?

Jeżeli zdecydujemy się na samodzielne przygotowanie wykazu dziedziczonego inwentarza, trzeba to zrobić solidnie. Zaniżanie wartości spadku może oznaczać problemy.

Rodzina zagranicą?

Teraz dziedziczenie spadku zagranicznego odbywa się wg. prawa polskiego!

Teraz właściwy do rozstrzygania sporów w sprawie spadku zagranicznego jest sąd w miejscu ostatniego zamieszkania zmarłego spadkodawcy. Jest znacznie łatwiej!

Masz pytania?

Mimo rewolucyjnej reformy prawa spadkowego ogólne zasady pozostają bez zmian.

Co się zmienia w spadkach, a co zostaje bez zmian? Prawo spadkowe po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach. Porady prawne adwokata w sprawach spadkowych.

Wprowadzona nowelizacja kodeksu cywilnego zmieniła przepisy dotyczące prawa spadkowego. Nowe przepisy spadkowe zaczęły obowiązywać od 18 października 2015 roku. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zmiany te nie są znaczące, ale można je śmiało nazwać rewolucją w prawie spadkowym i to na skalę światową. Głównym zamierzeniem przy zmian była lepsza ochrona spadkobierców przed dziedziczeniem długów po spadkodawcy. Całkowicie bowiem zmieniła się główna zasada dotycząca dziedziczenia spadku. Domyślnym sposobem dziedziczenia jest teraz dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.

Przed zmianą przepisów spadkowych, jeśli ktoś dowiedział się, że dziedziczy spadek i nie złożył stosownego oświadczenia, oznaczało to przyjęcie spadku wprost. Dla takiej osoby oznaczało to pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za długi mogące wchodzić w skład spadku.

Było to niefortunne rozwiązanie, które powodowało, że osoby nie znające przepisów i stosownych procedur mogły paść ofiarą złego prawa i odziedziczyć długi po zmarłym. Mówiąc prościej, mogło się okazać, osoba dziedzicząca spadek, myślała że, dziedziczy dom, mieszkanie, pieniądze, samochód itp., a po jakimś czasie okazywało się, że odziedziczyła głównie długi po zmarłym, który zaciągnął wysoki kredyt, był winien komuś pieniądze, bądź prowadził działalność gospodarczą i nie zapłacił kontrahentom za towar. Spadkobierca nie znając przepisów przejmował spadek, a w związku z tym to od niego, zgodnie z prawem, wierzyciele mogli żądać spłacenia długów.

Po zmianie przepisów, milczenie spadkobiercy oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza w praktyce? Otóż oznacza to większą ochronę spadkobierców, ponieważ odpowiedzialność za długi spadkowe będzie ograniczona tylko do stanu czynnego spadku, czyli do wartości jego aktywów.

Przykładowo, jeśli odziedziczysz majątek, którego wartość można oszacować na 200 tys., to wierzyciele będą mogli wyegzekwować od ciebie tylko 200 tys., nawet jeśli dług wynosił znacznie więcej.

Pamiętaj! Brak oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule swego powołania, jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Dlaczego wprowadzono zmiany prawa spadkowego?

Można wskazać dwa główne powody wprowadzenia takich zmian prawa. Po pierwsze, wiele osób nie miało świadomości, że otrzymując spadek najbezpieczniej jest złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Najczęściej ludzie, pomimo licznych kampanii informacyjnych, nie wiedzieli jak postąpić, więc nie robili nic. Później, gdy upłynął półroczny termin do złożenia stosownego oświadczenia, przyjmowali spadek wprost biorąc na siebie odpowiedzialność za długi spadkodawcy.

W mediach głośno było o sprawie 9-letniego dziecka, które odziedziczyło spadek po dziadku, a w nim 18-to tysięczny dług. Sytuacja wyglądała tak, ze matka odrzuciła spadek, ale nie wiedziała, że musi to zrobić również w imieniu swojego dziecka. Okazało się, że w tej sytuacji to dziecko odziedziczyło cały spadek po dziadku wraz z przykrą niespodzianką. Dziecko szukając pomocy, napisało list do Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o pomoc: „Nazywam się Kacper i mam 9 lat. Moja mama i ja mamy ogromy problem. Bez Pana pomocy nie poradzimy sobie i nie wiem, jak dalej będziemy żyć” Chłopiec wyjaśnił w liście, że dostał w „spadku” po dziadku dług, który wynosi 18 tys. złotych. „Moja mama nie przyjęła tego spadku, ale sąd nie powiedział, że i w moim imieniu może odrzucić spadek. I teraz cały dług przeszedł na mnie, a ja mam tylko 9 lat”

Drugą przyczyną było pojawienie się oszukańczego procederu firm windykacyjnych, które wykorzystywały stare przepisy. Działo się, tak że firmy pożyczkowe i niektóre banki udzielały pożyczek osobom starszym bez dokładnej weryfikacji sytuacji majątkowej i zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Robiły to, ponieważ wiedziały, że w przypadku ich śmierci dług przejmie rodzina, a następnie przekazywały dług do windykacji.

Jak wydziedziczyć dziecko?

Czy można wydziedziczyć własnego syna lub córkę? Jak wydziedziczyć dziecko? Czy pominięcie kogoś w testamencie jest równoznaczne z wydziedziczeniem? W jaki sposób można kogoś wydziedziczyć? Z takimi pytaniami przychodzą do nas ludzie, którzy planują spisać testament,...