Jak odwołać testament?

testament notarialnyKodeks cywilny przewiduje trzy możliwości odwołania testamentu. Po pierwsze odwołanie testamentu może nastąpić poprzez sporządzenie nowego testamentu przez spadkodawcę. W momencie sporządzenia nowego testamentu, pod warunkiem możliwości jednoznacznego zweryfikowania kolejności powstawania testamentów, stary przestaje mieć jakąkolwiek ważność.

Spadkodawca zwany też testatorem, może w zamiarze odwołania testamentu zniszczyć go lub pozbawić cech świadczących o jego ważności, a więc zlikwidować podpis lub datę sporządzenia.

Trzecia możliwość odwołania testamentu to dokonanie w testamencie takich zmian, które jednoznacznie wskazują na wolę odwołania postanowień testamentu przez spadkodawcę.

Czy w takim razie, jeśli osoba, która sporządziła testament notarialny, podrze go lub spali. Czy oznaczać to będzie odwołanie testamentu? Czy oznaczać to będzie, że testament sporządzony w formie aktu notarialnego stanie się nieważny?

Otóż, nie. W opisanej sytuacji nie dojdzie do odwołania testamentu, ponieważ w rzeczywistości nie doszło do zniszczenia testamentu tylko jego kopii. Istnieje orzecznictwo sądowe (Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z 9 lipca 2015 r., sygn.. akt IX Ca 270/15), które uznaje, że zniszczenie kopii dokumentu nie jest równoznaczne ze zniszczeniem dokumentu. Jeśli spadkodawca rzeczywiście sporządził testament w formie aktu notarialnego, to po pierwsze oryginał testamentu pozostał u notariusza, dodatkowo testament został zarejestrowany przez notariusza, a po drugie osoba, która sporządziła testament u notariusza, została przy tej okazji poinformowana o możliwych i skutecznych formach odwołania tegoż testamentu. Dlatego osoba, taka powinna wiedzieć, że skutecznym sposobem zmiany swojej ostatniej woli jest wizyta u notariusza.

Czy w takim razie jest sens sporządzania testamentu u notariusza? Jakie korzyści daje testament notarialny? Ta forma testamentu daje pewność, że testament nie będzie zawierał błędów powodujących jego nieważność. Ponadto zapisy w testamencie będą jednoznaczne i nie będą dawały pola do różnej interpretacji przez spadkobierców. Dodatkowo testament w formie aktu notarialnego jest prawie niemożliwy do obalenia. Z tej formy warto skorzystać, gdy ma on zawierać bardziej skomplikowane dyspozycje majątkiem, bądź w spadkodawca chce obciążyć spadkobierców zapisem lub poleceniem.