Odziedziczyłem po matce spadek. Przeprowadzona została sprawa spadkowa, przed którą sporządzony był u wykaz inwentarza. Po dwóch miesiącach dowiedziałem się, że mama miała jeszcze jedno konto bankowe, okazało się, że miała tam jeszcze pieniądze. Czy mogę zmienić wykaz inwentarza?

konto bankoweTak. Nie ma przeszkód, żeby wprowadzić zmiany we wcześniej sporządzonym wykazie inwentarza. W przypadku ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych we wcześniejszym  wykazie inwentarza, można a nawet trzeba go uzupełnić lub skorygować. Trzeba pamiętać, że należy dokonać wszelkiej staranności przy sporządzaniu takiego wykazu, dlatego aby ustrzec się problemów wynikających ze złożenia wykazu w sposób nierzetelny, należy dokument uzupełnić. Nie jest konieczne, aby napisać go po raz drugi, można go uzupełnić. Przy korygowaniu wykazu inwentarza stosuje się dokładnie te same przepisy, co przy jego składaniu.

Podstawa prawna: podobnie jak w poprzednik wpisie dotyczącym wykazu inwentarza art. 1031 par. 4 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami)