Kto może być pełnomocnikiem w sprawie spadkowej?

Czy rolę pełnomocnika w sprawie spadkowej może pełnić tylko adwokat albo radca prawny? Czy moim pełnomocnikiem może zostać ktoś inny, kto zna się na przepisach spadkowych? Czy adwokat w sprawie spadkowej jest konieczny?

sprawa spadkowa o domTak. Pełnomocnikiem w sprawie spadkowej może być ktoś inny niż adwokat lub radca prawny. Zmiany przepisów prawa spadkowego z dnia 18 października 2015 r. poszerzają krąg osób uprawnionych do reprezentowania strony w sądzie w postępowaniu cywilnym. Czy adwokat w sprawie spadkowej jest potrzebny?

Oznacza to, że pełnomocnikiem w sprawie spadkowej może zostać każdy wstępny, a więc dziadkowie, pradziadkowie, a nie tak ja było do tej pory tylko rodzice. Dlatego oprócz adwokata lub radcy prawnego, rolę pełnomocnika w sprawie spadkowej może pełnić również między innymi małżonek, rodzeństwo lub wstępni strony (np. dzieci czy wnukowie) oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Jednak trzeba jednoznacznie stwierdzić, że takie rozwiązanie jest możliwe jedynie w sytuacji prostej sprawy spadkowej. Gdy ilość osób uprawnionych do spadku jest niewielka i wszystkie te osoby są zgodne co do prawa do spadku pozostałych osób oraz ich udziałów. Zwykle sprawy spadkowe są niestety dość skomplikowane i wymagają udziału profesjonalnego pełnomocnika.

Adwokat w sprawie spadkowej może okazać się konieczny w przypadku sporu pomiędzy spadkobiercami lub w sytuacji nieuregulowanych spraw majątkowych w przeszłości. Często zdarza się, że w trakcie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku okazuje się, że pojawiają się nowi spadkobiercy uprawnieni do spadku lub wyliczenie ich udziałów staje się bardzo skomplikowane. Ponadto w związku ze zmianami prawa spadkowego trzeba wiedzieć, według których przepisów należy oceniać sprawę.

Jak wcześniej wspomnieliśmy, pełnomocnikiem w sprawie spadkowej nie musi być prawnik. Wystarczy jedna z osób wyżej wymienionych, znająca przepisy spadkowe. Sąd co prawda ma obowiązek poinformować o konsekwencjach prawnych poszczególnych rozwiązań. Jednakże ostateczny wybór należy zawsze do osób uprawnionych do spadku. Dodatkowo dochodzą jeszcze kwestie podatkowe. W wielu przypadkach podatki mogą znacznie uszczuplić ostatecznie odziedziczony majątek. W większości przypadków pomoc adwokata w określeniu strategii może być niezbędna.

Podstawa prawna: Art. 87 par. 1 z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zmianami)